Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Coronavirus: Information om minskad aktivitet på ambassaden och ansökan om id-handling

null

null, © Colourbox

05.03.2021 - Artikel

Wichtiger Hinweis

För att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset (COVID-19) och för att skydda besökare och medarbetare, organiseras aktiviteten på Tyska Ambassaden i Stockholm tills vidare enligt följande: 

Ambassaden har för tillfället enbart öppet för pass- och visumkunder som har bokat en tid. Tillträde till Ambassaden sker enbart med tidsbokning.

På grund av den nuvarande utvecklingen är det plikt för alla besökare (från och med 6 år) att från och med den 2 november 2020 bära eget munskydd när de kommer in på ambassadområdet.

Information om ansökan om id-handlingar hittar man här. (Pass)

Tider för att ansöka om visum görs med hjälp av bokningssystemet.


Andra konsulära tjänster måste begränsas till ärenden som inte går att utreda på andra ställen i Sverige. Detta inkluderar underskriftsbevittningar i samband med namnförklaringar och registrering av födelse/äktenskap. Tider för sådana frågor kan bokas med hjälp av bokningssystemet.


Dessutom kan tider bokas för ansökningar om tyskt arvsintyg eller europeiskt arvsintyg och erkännande av faderskap, om mor och barn bor i Tyskland. Vänligen skicka ett mail till: info@stockholm.diplo.de.
Enkel underskriftsbevittning (t.ex. för förklaringar om godkännande (Genehmigungserklärungen), arvsavslående, fullmakter) kan enkelt utföras av svenska notarier, så kallade Notarius Publicus. En lista över notarier i respektive region finns på Länsstyrelsens webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/. Påminn notarien om den erforderliga apostillen så att dokumentet erkänns av de tyska myndigheterna (arvsdomstolar, tyska lantmäteriet etc.).

Ambassaden nås på telefon på: +46 (0)8 670 1500.

I ett akut nödläge nås ambassadens jourtjänst även när Ambassaden är stängd på: +46 (0)70 852 9420.


Alla tyska medborgare som bor i Sverige uppmanas att skriva in sig på krislistan (ELEFAND), så att vi snabbt kan komma i kontakt med dem.

Vi tackar för er förståelse.

nach oben