Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Coronavirus: Aktuell information för resor mellan Sverige och Tyskland: inresa, testkrav och vistelse i landet

Seehafen Rostock

Seehafen Rostock, © ZB

26.01.2022 - Artikel

Nedan har vi samlat viktig information och relevanta länkar gällande resor från Sverige till Tyskland, resor från Tyskland till Sverige samt vistelse i länderna.

Kom ihåg att alla regler kan komma att ändras beroende på pandemins fortsatta utveckling, möjligtvis med väldigt kort varsel. Om din resa ligger längre fram i tiden rekommenderar vi att du håller dig uppdaterad om möjliga ändringar med hjälp av länkarna nedan.

Allmänna reseråd från Tysklands utrikesdepartement gällande pandemin hittar du här (på tyska).

Vi hoppas på er förståelse att ambassaden inte kan svara på frågor gällande individuella resplaner eller särskilda resruttar.

 

Inresa till Tyskland samt transit genom Tyskland

Generellt är inresa till Tyskland möjlig från

  • EU:s medlemsländer
  • stater som är anslutna till Schengenområdet: Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein
  • alla andra stater som inresa tillåts ifrån enligt EU:s epidemiologiska lägesbedömning.

Inresa från övriga stater oavsett ändamål (inkl. besöksresor och turism) är endast möjlig för fullständigt vaccinerade resenärer. För icke-vaccinerade personer från övriga stater tilllåts inresa endast i undantagsfall. Förutsättning är att det föreligger tvingande skäl. Ytterligare information om detta hittar man här.

Från och med den 27 februari 2022 klassificerar tyska myndigheter inte längre Sverige som högriskområde (Hochrisikogebiet). Därmed krävs inte längre digital inreseanmälan. Karantänskravet för icke-vaccinerade personer faller också bort.

Covidbevis eller testintyg krävs fortfarande: Resenärer från och med 12 års ålder måste vid inresan i Tyskland föra med sig antingen ett negativt testresultat eller ett bevis på fullständig vaccinering eller ett bevis på tillfrisknande från covid-19. Vid inresan med flyg måste intyget visas upp för flygbolaget redan före avgången.

  • Som regel accepteras PCR-, LAMP- och TMA-test samt antigentest. Mer information om detta hittar du här. Testet får inte ha tagits tidigare än 48 timmar före inresan i Tyskland. Om det gäller PCR-test och resan sker med något transportföretag får testet inte ha tagits tidigare än 48 timmar före den planerade avgången. Observera att de test som erbjuds inom den allmänna sjukvården i Sverige inte är avsedda som reseintyg. På webben hittar man olika företag som erbjuder kostnadspliktiga tester för resenärer och utfärdar de nödvändiga reseintygen.
  • Man betraktas som fullständigt vaccinerad om man har fått två doser av ett vaccin mot covid-19 som är godkänt inom EU. I särskilda fall, när det har påvisats en infektion med covid-19 hos den vaccinerade, kan en dos av vaccinet vara tillräcklig för att uppnå en fullständig vaccination. För detaljerna se §22a av tyska infektionsskyddslagen.

  • Man betraktas som tillfrisknad om man för minst 28 dagar sedan men inte mer än 90 dagar sedan har testats positivt mot covid-19 i ett PCR-test. Som bevis krävs ett intyg över det positiva testresultatet.
  • Testresultatet eller bevis på fullständig vaccinering eller tillfrisknande kan vara utskrivet på papper eller visas upp i digital form. Det ska vara utfärdat på tyska, engelska, franska, italienska eller spanska. Givetvis kan EU:s digitala covidintyg användas.

Skyldigheten att föra med sig covidbevis eller negativt testresultat gäller inte för personer som uppfyller samtliga av följande tre villkor:

  • Inresan sker land- eller sjövägen och
  • resenären har vistats utomlands i mindre än 24 timmar eller ska vistas i Tyskland i mindre än 24 timmar och
  • resenären har under de senaste 10 dagarna före inresan i Tyskland inte vistats i ett riksområde (högriskområde eller virusvariantområde). I nuläget klassificeras inga länder som riskområden.

När det gäller internationella flygresor är det fortfarande tillåtit att byta flyg i Tyskland. Det gäller även om startpunkten eller målet för resan ligger utanför EU. Förutsättningen är att resenären kan påvisa att hen är inbokad på ett anslutande flyg samt att hen har rätten till inresa i det land som är målet för flyget. Kravet på covidbevis eller testintyg gäller även för flygresenärer som bara byter plan på en flygplats i Tyskland.

Ytterligare upplysningar om inresebestämmelser hittar man hos Tysklands hälsodepartement eller hos Tysklands utrikesdepartement.

Om du passerar andra länder på vägen till Tyskland vänligen informera dig om respektive lands inresebestämmelser. För resor genom Danmark hänvisar vi till informationen från de danska myndigheterna.

Vistelse i Tyskland

Bekämpningen av pandemin kan fortfarande medföra vissa inskränkningar av det offentliga livet i Tyskland. Närmare information om regler och åtgärder som gäller för hela förbundsrepubliken finns här. Några förbundsländer (tyska delstater) har beslutat individuella åtgärder. Information om vilka regler som gäller i de olika delstaterna hittar du här.

 

Inresa till Sverige

Sedan 1 april 2022 finns inga coronarelaterade regler för resor till Sverige.

För resor genom Danmark hänvisar vi till de danska myndigheterna. För resor till Norge vänligen se Tyska Ambassaden i Norges webbplats.

 

Uppehåll i Sverige

Den 9 februari har merparten av de pandemirelaterade restriktionerna i Sverige tagits bort. Folkhälsomyndigheten uppmanar dock fortfarande till försiktighet, framför allt icke-vaccinerade personer och personer i riskgrupper. Personer med symtom som skulle kunna tyda på en infektion med covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika kontakt med andra. Covidtest rekommenderas i Sverige enbart för personal inom sjuk- och äldrevården.

Samlad information från svenska myndigheter gällande covid-19 finns på webbsidan Krisinformation.

nach oben