Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Coronavirus: Aktuell information för resor mellan Sverige och Tyskland och vistelse i landet

Seehafen Rostock

Seehafen Rostock, © ZB

30.09.2022 - artikel

Nedan har vi samlat viktig information och relevanta länkar gällande resor från Sverige till Tyskland, resor från Tyskland till Sverige samt vistelse i länderna.

Vänligen beakta att inresebestämmelserna kan ändras och nya reserestriktioner kan komma att introduceras, om det epidemiologiska läget skulle förändras. Om din resa ligger längre fram i tiden rekommenderar vi därför att du inför avresan informerar dig på nytt om vilka inresebestämmelser som gäller.

Allmänna reseråd från Tysklands utrikesdepartement gällande pandemin hittar du här (på tyska).

Vi hoppas på er förståelse att ambassaden inte kan svara på frågor gällande individuella resplaner eller särskilda resruttar. 

Inresa till Tyskland samt transit genom Tyskland

Generellt är inresa till Tyskland möjlig från

  • EU:s medlemsländer
  • stater som är anslutna till Schengenområdet: Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein
  • alla andra stater som inresa tillåts ifrån enligt EU:s epidemiologiska lägesbedömning.

Vad gäller inresa från övriga stater hänvisar vi till tyska ambassader och konsulat i respektive land eller till tyska inrikesdepartementet här.

När det gäller internationella flygresor är det fortfarande tillåtit att byta flyg i Tyskland. Det gäller även om startpunkten eller målet för resan ligger utanför EU. Förutsättningen är att resenären kan påvisa att hen är inbokad på ett anslutande flyg samt att hen har rätten till inresa i det land som är målet för flyget. Transiten är möjlig utan att man behöver visa upp något vaccinationsbevis, tillfrisknandebevis eller negativt testresultat.  

Vistelse i Tyskland

De flesta pandemirelaterade inskränkningarna av det offentliga livet i Tyskland har antigen lättats eller helt tagits bort. Lokala undantag kan dock fortfarande förekomma. Vi rekommenderar att man informerar sig på plats eller med hjälp av delstaternas och kommunernas webbplatser. Information om vilka regler som gäller i de olika delstaterna hittar man här

Inresa till Sverige

Sedan 1 april 2022 finns det inga coronarelaterade regler för resor till Sverige.

För resor genom Danmark hänvisar vi till de danska myndigheterna. För resor till Norge vänligen se Tyska Ambassaden i Norges webbplats

Uppehåll i Sverige

Den 9 februari 2022 har merparten av de pandemirelaterade restriktionerna i Sverige tagits bort. Folkhälsomyndigheten uppmanar dock fortfarande till försiktighet, framför allt icke-vaccinerade personer och personer i riskgrupper. Personer med symtom som skulle kunna tyda på en infektion med covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika kontakt med andra. Covidtest rekommenderas i Sverige enbart för personal inom sjuk- och äldrevården.

Samlad information från svenska myndigheter gällande covid-19 finns på webbsidan Krisinformation.

Till början på sidan