Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Coronavirus: Aktuell information för resor mellan Sverige och Tyskland: inresa, testkrav, karantän och vistelse i landet

Seehafen Rostock

Seehafen Rostock, © ZB

31.03.2021 - artikel


Inresa

Inresa till Tyskland från Sverige och till Sverige från Tyskland är principiellt möjlig. Tyska utrikesdepartementet har dock utfärdat en resevarning för ett antal länder, bland de Sverige. Aktuell information om reserestriktioner hittar du här.

Från och med 6 februari måste utländska medborgare som är 18 år eller äldre uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Provet får vara max 48 timmar gammalt. Arbetspendlare/gränsarbetare ska kunna visa upp test som är högst en vecka gamla. Resultat från PCR-tester, LAMP-tester och antigentester accepteras. Testcertifikatet måste innehålla följande information: namnet på den testade personen, provtagningstid, typ av test (PCR, LAMP eller antigentest), testresultat, certifikatutfärdare. Certifikat accepteras endast på engelska, svenska, norska eller danska (Observera: inte på tyska! Se Folkhälsomyndighetens hemsidanHär hittar du information från Sveriges regering om detaljer och undantag från testning. Testkravet gäller för närvarande fram till 31 maj 2021.   

För resor genom Danmark vänligen besök hemsidan från Tyska ambassaden i Köpenhamn.

Inreseförbudet från Norge gäller även transitresande som reser tillbaka från Norge till Tyskland. Vänligen konsultera hemsidan från Tyska ambassaden i Norge.

Registrering vid inresa, testkrav och karantänsregler

Information om den obligatoriska registreringen vid inresa, testkrav samt aktuella karantänsregler i Tyskland hittar du här.

Från söndagen den 7 mars klassificeras Sverige som ett område med särskild hög smittspridning (Hochinzidenzgebiet). Detta innebär att personer som reser från Sverige till Tyskland och har fyllt sex år måste kunna uppvisa ett negativt test redan vid inresan i Tyskland (både för myndigheterna vid inresan och eventuellt för resebolaget före avresa).

Tysklands utrikesdepartement informerar här om att resa under pandemin, bland annat informeras om snabbtester. (OBS: Informationen är på tyska).

Vistelse: Inskränkningar av det offentliga livet

Under vistelsen i Tyskland, vänligen beakta de olika regler och rekommendationer för det offentliga livet, som gäller i hela Tyskland, men kan ta olika former i olika delstater.

I Tyskland gäller följande regler.


Vi hoppas på ert förståelse att ambassaden inte kan svara på individuella frågor om resemöjligheter.

Till början på sidan