Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Coronavirus: Aktuell information för resor mellan Sverige och Tyskland: inresa, testkrav och vistelse i landet

Seehafen Rostock

Seehafen Rostock, © ZB

05.08.2021 - artikel


Inresa

Aktuell information om reserestriktioner hittar du här.

Vid inresa i Sverige krävs det ett negativt covid-19-test. Vid inresa från länder inom EU/EES får testet inte vara äldre än 72 timmar. Det är också möjligt att visa upp EU:s covid-intyg som visar att den resande är full vaccinerad eller tillfrisknat från covid-19. Resultat från PCR-tester, LAMP-tester och antigentester accepteras. Testcertifikatet måste innehålla följande information: namnet på den testade personen, provtagningstid, typ av test (PCR, LAMP eller antigentest), testresultat, certifikatutfärdare. Certifikat accepteras endast på engelska, svenska, norska eller danska (Observera: inte på tyska! Se Folkhälsomyndighetens hemsida eller Krisinformationen.se). 

Svenska medborgare, minderåriga, personer som bor permanent i Sverige, personer som reser till Sverige från Danmark, Finland, Island och Norge, arbetstagare i transportsektorn, gränspendlare (måste testas en gång i veckan), sjömän samt personer som reser på grund av ett akut ärende i familjen är undantagna från inreserestriktioner och behöver inte medföra ett negativt test, vaccinationsintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19.

Här hittar du information från Sveriges regering om detaljer och undantag från testning. 

För resor genom Danmark vänligen besök hemsidan från Tyska ambassaden i Köpenhamn.

För resor vidare till Norge vänligen konsultera hemsidan från Tyska ambassaden i Norge.

Registrering vid inresa och testkrav


Sedan söndagen den 1 augusti 2021, 0,00h CET, är det en allmän skyldighet att kunna visa upp ett negativt testresultat eller bevis på fullständig vaccinering eller tillfrisknande vid inresa till Tyskland. Regeln gäller för alla personer från tolv års ålder. Ett negativt test får inte vara mer än 72 timmar (PCR -test) eller 48 timmar (antigen eller -snabbtest) gammalt vid inresan.

Inresans datum är avgörande.

Tysklands utrikesdepartement informerar här om att resa under pandemin, bland annat informeras om snabbtester. (OBS: Informationen är på tyska).

Allmän information om registreringen på inreseportalen, testkrav och aktuella karantänsregler hittar du här.

Vistelse: Inskränkningar av det offentliga livet

Under vistelsen i Tyskland, vänligen beakta de olika regler och rekommendationer för det offentliga livet, som gäller i hela Tyskland, men kan ta olika former i olika delstater.

I Tyskland gäller följande regler.

Information för tyska medborgare i Sverige samt testmöjligheter hittar du här.

Vi hoppas på er förståelse att ambassaden inte kan svara på individuella frågor om resemöjligheter.


Till början på sidan