Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Coronavirus: aktuell information om resor mellan Sverige och Tyskland

Seehafen Rostock

Seehafen Rostock, © ZB

14.07.2020 - artikel

Borttagning av resevarningen från tyska utrikesdepartementet för Sverige
Denna information uppdaterades 14 juli 2020.

Fortfarande måste man räkna med begränsningar av den internationella rese- och flygtrafiken mellan Sverige och Tyskland samt inskränkningar av det offentliga livet. Resevarningen för medlemsländerna i EU, Schengen-associerade länder och Storbritannien har lyfts den 15:e juni och ersatts av individuella reserekommendationer. Läs mer här (på tyska).

Inresa till Tyskland från Sverige är möjlig för alla resenärer på alla rutter och utan välgrundad anledning. Detsamma gäller för inresa till Sverige från Tyskland. För resa  genom Danmark vänligen observera information från Tysklands ambassad i Köpenhamn: https://kopenhagen.diplo.de/

För resande från Sverige till Tyskland finns inga krav på karantän. En karantän kan dock bli aktuell när en resande har vistats i ett riskområde under de senaste 14 dagar innan inresan till Tyskland. Är det fallet, måste antigen visas ett negativt SARS-CoV-2-test på begäran av ansvarig tysk myndighet eller göras ett test inom 14 dagar efter inresan. Ansvarig för testerna är de tyska förbundsländer. Informationen angående riskområdena publiceras av Robert Koch Institutet.

Det finns i nuläget följande möjligheter att resa:

- Flyg (från Stockholm Arlanda och Göteborg)

- Båt (från Trelleborg och Göteborg): StenaLine  TTLine

- Landvägen (via Öresundsbron)

För mer och aktuell information om resemöjligheter, vänligen kontakta resebolagen direkt.  Tyska ambassaden ansvarar inte för eventuella ändringar.

Mer information om reserekommendationer hittar du på Tysklands inrikesdepartementets hemsida under rubriken "frågor och svar" och på polisens hemsida.

EU-kommissionen informerar på webbsidan "Re-open Europe" om resandet och turism i Europa. Re-open Europe

Om restriktioner och rekommendationer som gäller resor och inskränkningar av det offentliga livet se information från svenska myndigherter här:

Sweden Abroad

Krisinformation

Följ oss på Facebook och Twitter, där vi snabbast uppdaterar relevant information: www.facebook.com/tyskaambassadenstockholm
www.twitter.com/TyskaAmbassaden

Till början på sidan