Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Coronavirus: aktuell information om utresa från Sverige till Tyskland

Seehafen Rostock

Seehafen Rostock, © ZB

23.03.2020 - artikel

Utresa från Sverige till Tyskland för tyska och svenska medborgare är i nuläget fortfarande möjlig. Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen, avråder Utrikesdepartementet dock från icke nödvändiga resor, åtminståne till i slutet av april 2020. Dessutom kan ytterligare  begränsningar  av den internationella flyg- och resetrafiken, inskränkningar av det offentliga livet samt åtgärder gällande karantän komma att införas. Risken är i nuläget hög att man på grund av dessa och eventuellt kommande begränsningar  inte kan resa till Tyskland.


Vi rekommenderar därför att alla tyska medborgare, som tillfälligt vistas i Sverige, omedelbart påbörjar sin hemresa till Tyskland. Detta gäller framför allt personer som tillhör riskgrupper. Vänligen observera dock att enbart resande utan några symptom typiska för coronaviruset får lämna Sverige. Res därför medans du fortfarande är frisk!


Tyska utrikesdepartementets program för att hämta hem tyska medborgare från utlandet omfattar för tillfället inte hemresa från Sverige. 
För symptomfria resande finns det i nuläget följande mögligheter:

- Flyg (från Stockholm Arlanda och Göteborg): www.swedavia.se

- Båt (från Trelleborg och Göteborg): www.stenaline.com/coronavirus-information/; https://www.ttline.com/de/passage/

- Landvägen (via Öresundsbron. I Danmark gäller skärpta inreseregler, dock tillåts tyskar som reser hem till Tyskland att resa genom Danmark): www.oresundsbron.com/de/start.


För mer och aktuell information, vänligen kontakta resebolagen direkt.  Tyska ambassaden ansvarar inte för eventuella ändringar. Följ oss på Facebook och Twitter, där vi snabbast uppdaterar relevant information: www.facebook.com/tyskaambassadenstockholm/;
www.twitter.com/TyskaAmbassaden

Till början på sidan