Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Försvars- och säkerhetspolitiskt möte på Ambassadens residens

Verteidigungsminister Hultqvist zu Gast in der Residenz

Botschafterin Dr. Anna Prinz, Schwedens Verteidigungsminister Peter Hultqvist und Deutschlands Verteidigungsattaché, Fregattenkapitän Markus Brüggemeier., © Deutsche Botschaft Stockholm

18.09.2020 - artikel

Säkerhets- och försvarspolitiska frågor stod i centrum när Ambassadör Dr. Anna Prinz och Tysklands försvarsattaché, Kommendörkapten Markus Brüggemeier, informerade Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och representanter för olika länders försvarsmakter om målsättningar med Tysklands ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Försvarsminister Peter Hultqvist betonade vikten av internationellt samarbete för att öka säkerheten i Europa, t ex i form av gemensamma övningar i Östersjön. Han underströk den höga nivån på Sveriges beredskap och tackade Tyskland för sin aktiva roll i partnerskapet.
Sveriges försvarsmakt representerades vid evenemanget på ambassadörens residens också av Generallöjtnant Michael Claesson och Brigadgeneral Johan Pekkari.
Även 30-årsdagen av Tysklands återförening, som inträffar den 3:e oktober, uppmärksammades. Det är viktigt, också idag, att det inte uppstår nya murar och att Tyskland tillsammans med de andra EU-länderna verkar för solidaritet inom Europa.

Till början på sidan