Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth

Botschafter Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth

Botschafter Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth, © Deutsche Botschaft Stockholm

22.11.2017 - artikel

Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth är Förbundsrepubliken Tysklands ambassadör till Konungariket Sverige. Han överlämnade sina kreditivbrev till H.M. Konungen den 6 september 2016.

Dessförinnan har han varit ambassadör vid olika tyska beskickningar. Från 2012 till 2015 var han ambassadör vid OECD och styrelseordförande för OECDs utvecklingscentrum. Mellan 2008 och 2012 var han Tysklands ambassadör i Kiev/Ukraina och 2005 till 2008 generalkonsul i New York. År 2015-2016 hade han uppdrag som säkerhetsansvarig för de tyska beskickningarna.

Ambassadör Heimsoeth började sin karriär på tyska Utrikesdepartmentet Auswärtiges Amt 1981. I anslutning därtill arbetade han i Bukarest, Moskva och Mogadishu.  1989-1994 var han personlig referent till förbundspresidenten Richard von Weizsäcker. Därefter jobbade han i Brasilia/Brasilien och Warszawa/Polen. 2000-2001 var han representant för Östersjöområdet och ordförande för utskottet högre tjänstemän i CBSS. I anslutning till denna tjänst innehade han olika positioner på Auswärtiges Amts politiska avdelning och Europa-avdelning med ansvar för länder i Öst- och Centraleuropa såväl som Nord- och Västeuropa.

Före sin karriär inom Auswärtiges Amt studerade han historia, filosofi och germanistisk i Freiburg och Berlin samt statsvetenskap vid Institut d’Études Politiques i Paris.

Till början på sidan