Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Bilateralt kulturutbyte

Bücherstapel

Bücherstapel, © dpa-Zentralbild

19.03.2018 - artikel

De kulturella relationerna mellan Tyskland och Sverige har en lång tradition och är mycket nära och präglade av intresse och förståelse för varandra. Mer än 80.000 svenska elever lär sig det tyska språket och ungefär 1.000 studenter är inskrivna för ämnet tyska vid svenska universiteter. Många tyskar har hittat en ny hemvist i Sverige.

Goethe-Institutet spelar en aktiv roll i Sverige och Tyska Skolan i Stockholm har en mer än 400-årig historia. Viktiga kulturella broar är också de 17 svenska skolor som tillhör partnerskapsinitiativet  „Schulen – Partner der Zukunft“ och som ägna sig åt att främja det tyska språket utomlands.

De tyska samfunden samt tysk-svenska föreningar bidrar också positivt till att förmedla tysk kultur i Sverige, framför allt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tyskland har också ett högt anseende som plats för vetenskap och forskning. Det finns ett stort antal samarbeten mellan tyska och svenska universitet och både Max Planck- och Fraunhofer institutet är verksamma vid Lunds respektive Uppsalas universitet.

Till början på sidan