Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Bilateralt kulturutbyte

Bücherstapel

Bücherstapel, © dpa-Zentralbild

19.03.2018 - artikel

Fram till andra världskriget riktades Sveriges blickar mot det tyska språk- och kulturområdet, därefter följde en rask omorientering mot den anglosachsiska världen.

Engelska ersatte tyska som första främmande språk och tyskan måste i dag hävda sin roll som andra främmande språk. Vid sidan av Goethe-Institutet och Tyska Skolan Stockholm är särskilt de 16 så kallade partnerskolorna, som vunnits inom ramen för initiativet  „Schulen – Partner der Zukunft“, av särskild betydelse för främjandet av det tyska språket i Sverige.

Ett positivt bidrag till förmedlingen av tysk kultur i Sverige ges också av de tyska utlandsförsamlingarna samt tysk-svenska föreningar, framför allt i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Några tyska filmproduktioner når framgång på svenska biografer och i svensk television, här står ofta historiska skeenden i fokus.  På svenska scener spelad vid sidan av klassiker även moderna uppsättningar. Tyska teatergrupper och konstnärer kommer regelbundet till Sverige för uppträdanden eller utställningar, ett digert kulturutbyte äger rum. På litteraturområdet dominerar kända namn från Goethe till Grass. De stora dagstidningarna tar dock även regelbundet upp samtida tysk litteratur skriven av unga författare. I Göteborg går den viktigaste bokmässan i Skandinavien av stapeln. Tyskland, Österrike och Schweiz arbetar tillsammans för att presentera tyskspråkig litteratur på mässan.

Om livet i Tyskland, främst i Berlin, publicerar den svenska pressen artiklar i jämn takt. Särskilt på kulturområdet finns ofta texter som handlar om Tyskland.

Till början på sidan