Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Pressavdelning

Presse

Presse, © Thomas Trutschel/photothek.net

artikel

Pressavdelningen är ansvarig för ambassadens kommunikation och PR-arbete. Avdelningen informerar om aktuella politiska frågor som rör Tyskland och sköter kontakterna med svenska medier. Den informerar även den tyska regeringen om hur bilden av Tyskland återges i svenska medier. I vår moderna värld intar journalisters rapportering en central roll när opinionsbildning om ett land skapas. De så kallade utlandskorrespondenterna, som uppehåller sig utomlands över en längre tid, skriver texter eller gör program för radio och tv som i sin tur präglar allmänhetens bild av landet i fråga.

Ambassadens pressavdelning hjälper gärna tyska och svenska journalister vid förberedelserna inför en resa eller med insamling av information.

Kontaktpersoner på ambassadens pressavdelning:

Presschef:
Tel: (0046) 8 670 15 35

Pressavdelningen:

Tel: (0046) 8 670 15 41

Till början på sidan