Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Ambassadens avdelning för socialpolitik och arbetsmarknadsfrågor

Arbeit und Soziales

Arbeit und Soziales, © colourbox.de

20.03.2018 - artikel

Ambassadens avdelning för sociala frågor formar de svensk-tyska relationerna inom områdena arbets-, social- och jämställdhetspolitik. För att dagsaktuellt kunna följa politiska förändringar har avdelningen nära kontakter till ansvariga departement, underordnade myndigheter, förbund och sociala partner i båda länderna. Avdelningen analyserar det aktuella läget inom ovan nämna politikområden och förmedlar viktig information och eventuella förändringar till motsvarande partnerinstitutioner i Tyskland respektive Sverige. Avdelningen för sociala frågor har uppsikt över diskussionerna som rör båda länderna  i  EU:s organ, den nordliga dimensionen i EU och andra internationella organisationer. Vid sidan av den klassiska formen av politisk rapportering ingår i arbetet även att ta hand om besöksgrupper och officiella delegationer från Tyskland samt att hålla föredrag. I detta arbete är avdelningen mån om att besöka andra delar av Sverige utöver huvudstadsregionen.

Mer information

Till början på sidan