Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Vanliga frågor

23.02.2022 - FAQ

Här hittas svar på frågor som ambassaden ofta får. Kanske finns svaret på din fråga också här?

På vår webbplats finns utförlig information kring många ämnen, framförallt i våra faktablad. Länkarna under frågorna hjälper dig hitta rätt direkt. Vänligen observera att mycket information som riktar sig till tyska medborgare endast finns på den tyskspråkiga versionen av vår hemsida. Länk till hemsidan på tyska


FAQ

Översättningar skall göras av auktoriserad översättare. Översättare i Tyskland hittar Du under följande länk, se http://www.justiz-dolmetscher.de/. Översättare i Sverige hittar Du på kammarkollegiets hemsida https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Information om arvsrätt, formulär för ansökan om arvsintyg och en mall för arvsavstående hittas här.

Information om personsökning och hur folkbokföringen i Tyskland fungerar hittar du här.

Utförlig information om att ansöka om visum samt under vilka omständigheter man inte behöver ett visum för att resa till Tyskland hittas här.

Tips inför resan till Tyskland och annan nyttig information hittas här

Viktig information och relevanta länkar om flytt till Tyskland har vi samlat här

Information om passansökan i Sverige hittas här.

Information om medborgarskap finns här.

Information om familjerättsliga frågor finns här.

Information om bevittning av underskrifter och kopior hittas här.

Skulle du ha fått böter från en tysk myndighet i Tyskland, t.ex. för fortkörning, brukar detta resultera i böter för dig då Du brutit mot lagen.

Det rekommenderas att betala sådana böter inom betalningsperioden. Böter kan också verkställas i Sverige enligt EU: s rambeslut från den 24 februari 2005 om tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff (rådets rambeslut 2005/214/RIF).

Innan böterna utfärdas granskas fakta av den tyska myndigheten. Därmed borde det i princip inte uppkomma något tvivel om böternas äkthet. Om, enligt din mening, sakomständigheterna inte kan ha hänt, till exempel för att ditt fordon inte kunde ha varit i Tyskland vid den bestämda tiden, kan tvivel vara motiverat. I sådant fall rekommenderas att du tar direkt kontakt med den tyska myndigheten som har utfärdat böterna och finns på brevhuvudet i bötesföreläggandet. Vänligen ha förståelse att en äkthetskontroll inte kan göras av den tyska ambassaden i Stockholm. Vid bedrägeriförsök kan en polisanmälan göras hos den svenska polisen.

Exempel på böter från Tyskland kan inte tillhandahållas. I princip erfordras det inga speciella formkrav. Det finns ingen central myndighet för bötesfrågor i Tyskland. Presentationen av böterna kan skilja sig åt i de 16 federala staterna, som regel också inom samma delstat. Därför finns det ingen abstrakt möjlighet att verifiera ett bötesföreläggande.

relaterat innehåll

Till början på sidan