Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Ambassadörer Christina Beinhoff och Dr. Joachim Bertele

Botschafterin Christina Beinhoff und Botschafter Dr. Joachim Bertele

Botschafterin Christina Beinhoff und Botschafter Dr. Joachim Bertele, © Deutsche Botschaft Stocholm

01.08.2023 - artikel

Christina Beinhoff och Dr. Joachim Bertele är Tysklands nya ambassadörer i Stockholm - för första gången delar ett gift par på ambassadörsuppdraget i Sverige


Christina Beinhoff och Dr. Joachim Bertele är Tysklands nya ambassadörer i Sverige. Den 10 augusti 2021 ackrediterades de som Tysklands ambassadörer i Sverige efter att ha överlämnat sina kreditbrev till Utrikesdepartementets protokollchef Maria Christina Lundqvist. 


Under sin diplomatiska karriär har paret flera gånger haft posteringar utomlands, till exempel vid ambassaderna i Sydkorea och Frankrike. Senast var de två juristerna verksamma vid Tysklands förbundskanslersämbete och utrikesdepartement, Christina Beinhoff då som biträdande chef för utrikes- och säkerhetspolitik vid förbundskanslersämbetet. Dr. Joachim Bertele var senast representant för folkrätt på tyska UD och tidigare också biträdande rådgivare för utrikes- och säkerhetspolitik för Tysklands förbundskansler.

De två diplomaterna är gifta och delar tjänsten som ambassadör enligt job sharing-modellen. Aktuellt är Ambassadör Beinhoff i tjänst. Eftersom paret tjänstgör växelvis åtta månader i taget garanteras kontinuiteten i arbetet. Den som inte är i tjänst tar hand om familjen, lär sig svenska och lär känna landet och folket även utanför officiella sammanhang.

Tysklands utrikesdepartement har goda erfarenheter av job sharing-modellen på olika nivåer. Det är en populär och framtidsinriktad modell för att kunna förena familjeliv och karriär i ett yrke som kan vara utmanande för par och familjer på beskickningar utomlands. Tyskland representeras redan i Slovenien av ett äkta par ambassadörer. Ett par som delar på ambassadörsuppdraget är en nyhet för värdlandet Sverige. Därför är ambassadörerna Beinhoff och Bertele särskilt glada över att Sverige accepterade modellen och att de fick ett mycket varmt välkomnande. För sitt arbete här i Sverige har de i första hand beslutat att ytterligare främja de redan mycket goda tysk-svenska relationerna och att finnas där för er, enligt mottot:

"Sverige och Tyskland har en lång gemensam historia och nära relationer såväl mellan människor som ekonomiskt och kulturellt. Som partner i Europa driver båda en värdebaserad multilateral utrikespolitik. Det är viktigt för oss att vidareutveckla dessa mångfacetterade relationer och att stödja er som medborgare, företagare och kulturarbetare."


Överlämning av kreditbreven på Utrikesdepartementets protokollenhet och högtidlig audiens hos H.M. Konung Carl XVI Gustaf


Ambassadörernas CV

Till början på sidan