Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Impressum och användarvillkor

1. Samtycke / Tillhandahållande av webbsida

Genom att använda webbsidan förklarar sig användaren införstådd med följande användarvillkor. Tillhandahållandet av webbsidan innebär inga anspråk gällande ett framtida användande. Utgivaren kan utan att meddela detta i förhand vid varje tidpunkt ändra, bearbeta, förkorta, komplettera och/eller radera innehåll respektive stänga ner sidan. Användandet av webbsidan regleras av tysk lag.

2. Ansvarsfriskrivning

Användandet av webbsidan sker på egen risk. Utgivaren är inte ansvarig för skador i samband med öppnandet och/eller användandet av denna webbsida. Undantagna är skador som orsakats av fel eller grov oaktsamhet från utgivaren.

3. Upphovsrätt

Webbsidans innehåll, särskilt texter, bildmaterial och multimediainnehåll är skyddade av upphovsrätt. Alla rättigheter till innehållen är förbehållna utgivaren.

4. Kontroll av webbsidans innehåll

a) Egna innehåll

Allt material som är tillgängligt på websidan har genomgått en noggrann granskning. Dock kan inte helt uteslutas att fel kan uppstå. En garanti för att innehållet är fullständigt, exakt och aktuellt föreligger därför inte. Rättsliga hänvisningar, rekommendationer och upplysningar är inte bindande, en juridisk rådgivning föreligger inte. Om sidorna innehåller lagstiftning, officiell information, rekommendationer eller upplysningar så har dessa ställts till förfogande i god tro och i beaktande av stor omsorg om kvaliteten. Vid meningsskiljaktigheter gäller dock den aktuella officiella versionen, så som denna har förkunnats från relevant myndighet.

b) Innehåll från andra leverantörer

Länkar till innehåll från leverantörer utanför utgivarens ansvarsområde har valts ut i god tro och i beaktande av stor omsorg om kvaliteten. Vid tidpunkten för publiceringen av länken kunde inget olagligt innehåll fastställas. Utgivaren gör inget anspråk på innehållet i andra leverantörers länkar och lägger inte heller beslag på detta. Utgivaren tar inget ansvar för länkarnas fullständighet eller riktighet och har inget som helst inflytande över det länkade innehållets aktuella och framtida utformning. För olagligt, falskt eller ofullständigt innehåll har endast leverantörer ansvar. Detta gäller även för innehåll från tredje part som är tekniskt integrerat i websidan och markerat som detta.
Där kartor från andra leverantörer finns med på webbplatsen gör utgivaren inget anspråk på innehållet och lägger inte heller beslag på detta (t.ex. beteckningar, gränsdragningar). Utgivaren tar inget ansvar för kartornas riktighet.

c) Felmeddelanden

Om webbsidans innehåll eller länkar till andra leverantörers innehåll ger upphov till upprörda reaktioner ber webbredaktionen att få ta del av detta. Meddela oss också om egna innehåll inte är felfria, aktuella, fullständiga eller möjliga att förstå. Vänligen använd i förekommande fall vårt kontaktformulär.

5. Skydd av personuppgifter

Insamlingen, behandlingen och användandet av personuppgifter genomförs av utgivaren uteslutande i enlighet med skyddet av personuppgifter.

Till början på sidan