Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Program på hög nivå när tyska örlogsfartyg anländer i Stockholm

Elbe

Elbe, © Tyska Ambassaden

31.03.2022 - artikel

Sju tyska örlogsfartyg med runt 500 marinesoldater ombord besökte Stockholms hamn mellan den 20 och 23 mars – det största tyska flottbesöket på flera år.

Besöket av totalt elva internationella sjöförband - förutom de sju tyska skeppen deltog även fartyg från Estland, Lettland och Litauen – togs emot med ett omfattande program och högt uppsatta representanter från svensk sida. Förbandets representanter och ambassadör Dr. Joachim Bertele bjöds in till en ceremoni på Kungliga slottet, där den tyske amiralen Henning Faltin inspekterade det svenska livgardet.
Dessutom hälsade Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist på gästerna med ett långt besök ombord. I samtal med ambassadören och representanterna för de militära enheterna tackade han uttryckligen Tyskland för sin hållning i den nuvarande krisen och för synligheten i Östersjön. Det är bra att alla nu står tillsammans, sade försvarsministern. En mottagning för besättningen på Svenska Sjöofficerssällskapet avslutade det på alla sätt lyckade besöket i hamnen.

Besöket var bara en försmak av de andra fartygsbesöken som väntas i år. När den svenska flottan firar sitt stora jubileum i juni i år, kommer även fartyg från Tyskland till Stockholm. För 500 år sedan, under Gustav Vasa, kom de första örlogsfartygen till Sverige från den tyska hansestaden Lübeck, som anses vara den svenska flottans födelse.

Till början på sidan