Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

 Biologiska mångfaldens dag 2022

Ängsplantering med anledning av Biologiska mångfaldens dag

Ängsplantering med anledning av Biologiska mångfaldens dag, © Tyska Ambassaden

25.05.2022 - artikel

Med anledning av den Biologiska mångfaldens dag den 22 maj deltog Ambassadör Christina Beinhoff i en ängsplantering i Diplomatstaden nära Tyska Ambassaden.

Aktiviteten arrangerades av organisationen ”Stockholm Loves Pollinators”, Association of Diplomats och Stockholms stad, som representerades av miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr (MP) och kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C). Frösättningen av vildblommor har blivit en årlig tradition som Tyska Ambassaden är engagerad i och vars syfte är att skapa en grön korridor genom staden där pollinatörer kan vistas. I sitt tal sade Ambassadören:

Utrotningen av arter är, vid sidan av klimatkrisen, en stor ekologisk kris. Biologisk mångfald är lika relevant för hälsa, välstånd och säkerhet som klimatet. Tysklands regering har därför vidtagit ett antal åtgärder för att skydda den biologiska mångfalden. Till exempel avser regeringen att utveckla ett jordbruk som är i harmoni med naturen och miljön. Ett av målen är att uppnå 30 procent ekologiskt jordbruk senast 2030. För att effektivt och på ett hållbart sätt skydda den biologiska mångfalden behöver vi en aktiv dialog mellan alla sektorer: vetenskap och samhälle, industri och politik, lokalt, regionalt och globalt.

Hör Ambassadören i intervju med Sveriges Radio International. 
Till början på sidan