Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Högtidlig invigning av Albatrossmuseet

Ambassadör Christina Beinhoff och Tysklands försvarsattaché i Sverige, Kommendörkapten Markus Brüggemeier vid Östergarns Kyrkogård.

Ambassadör Christina Beinhoff och Tysklands försvarsattaché i Sverige, Kommendörkapten Markus Brüggemeier vid Östergarns Kyrkogård., © Tyska Ambassaden

05.07.2022 - artikel

Ambassadör Christina Beinhoff och Tysklands försvarsattaché i Sverige, Kommendörkapten Markus Brüggemeier, var på plats på Gotland för att uppmärksamma Albatrossdagen den 2 juli och delta i invigningen av det nya Albatrossmuseet i Herrvik.

Den 2 juli 1915, under Första Världskriget, besköts det tyska minfartyget SMS Albatross av den ryska marinen vid ett sjöslag öster om Gotland och sattes på grund vid Östergarn. En stor del av de stupande 29 tyska soldater begravdes vid Östergarns Kyrkogård. De överlevande tyska soldaterna togs omhand av  lokalbefolkningen på Gotland. Vänskapsbanden mellan tyskarna och svenskarna höll till och med länge efter kriget.

Fram till idag hålls minnet av händelsen vid liv, mycket tack vare Föreningen Albatrossmuseet på Gotland. Sommaren 2021 öppnade föreningen ett nytt museum i Herrviks Hamn, just där den överlevande besättningen togs omhand av den svenska befolkningen. Efter att museets officiella invigning hade fått skjutas upp på grund av pandemin var det nu dags för en högtidlig invigning i närvaro av Tysklands ambassadör och militärattaché, Gotlands Landshövding Anders Flanking och Albatross Föreningens ordförande Erik Hoffstedt.

Albatrossmuseet har fri entré och är öppet till 17 augusti. Vi rekommenderar ett besök på museet, som har en otrolig samling av fotografier. Mer information om museet och föreningen: www.albatrossmuseet.se

Till början på sidan