Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Kommendörkapten Markus Brüggemeier återvänder till Tyskland

Överbefälhavaren Mikael Bydén, Försvarsminister Peter Hultqvist, Ambassadör Christina Beinhoff, Försvarsattaché Markus Brüggemeier, Insatschef Michael Claesson

Överbefälhavaren Mikael Bydén, Försvarsminister Peter Hultqvist, Ambassadör Christina Beinhoff, Försvarsattaché Markus Brüggemeier, Insatschef Michael Claesson, © Tyska Ambassaden

05.09.2022 - artikel

I tre år har Kommendörkapten Markus Brüggemeier varit verksam som Tysklands försvarsattaché på Tyska Ambassaden i Stockholm och nu lämnar han Sverige för nya uppdrag. Att Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist, Överbefälhavaren Micael Bydén och Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson kom till Ambassadörens residens för att ta farväl av honom visar hur uppskattad Kommendörkapten Markus Brüggemeier har varit här i Sverige.

Kransnedläggning på Kvibergs kyrkogård
Tysklands ambassadör och försvarsattaché lägger ner kransar vid tyska och brittiska soldatgravar på Kvibergs kyrkogård© Anders Västlund/Göteborgs domkyrkopastorat

Under sin tid i Sverige verkade Markus Brüggemeier för utbytet mellan Sverige och Tyskland inom det militära. Han hade hand om nästan 40 fartygsbesök från tyska marinen och genomförde och deltog i militära utbildningar. Under sin tid var han involverad i besök och festligheter på högsta nivå, till exempel när Tysklands förbundspresident kom på statsbesök 2021 eller under svenska flottans 500 årsjubileum.

Sveriges Försvarsminister Peter Hultqvist och Tysklands försvarsattaché, kommendörkapten Markus Brüggemeier.
Sveriges Försvarsminister Peter Hultqvist och Tysklands försvarsattaché, kommendörkapten Markus Brüggemeier.© Regeringskansliet

Markus Brüggemeier har skapat ett stort nätverk i Sverige och har verkat för att fördjupa det breda och mycket goda samarbete mellan Tyskland och Sverige. Som ordförande för militärattachéerna i Sverige var han mycket uppskattad. För sina förtjänster som försvarsattaché och sina personliga insatser för samarbetet mellan länderna tilldelades han Kungliga Nordstjärneorden tidigare i år.

Nu återvänder Markus Brüggemeier till Berlin och till Tysklands försvarsministerium. Där kommer han fortsätta att arbeta i en internationell miljö och ansvara för de i Tyskland akkrediterade försvarsattachéer.

Tack för dina insatser och ”Fair winds and following seas”, Kommendörkapten Brüggemeier!

Till början på sidan