Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Välkommen Sverige till Nato!

Fr.v.: Tysklands försvarsattaché Markus Brüggemeier, Portugals ambassadör Sara Martins, Sveriges utrikesminister Tobias Billström, Tysklands ambassadör Christina Beinhoff

Fr.v.: Tysklands försvarsattaché Markus Brüggemeier, Portugals ambassadör Sara Martins, Sveriges utrikesminister Tobias Billström, Tysklands ambassadör Christina Beinhoff, © Tyska Ambassaden

19.03.2024 - artikel

Den 7 mars 2024 inträdde Sverige som fullvärdig medlem i Nato och är nu försvarsalliansens 32:e medlem.

Den svenska flaggan har hissats vid Natos högkvarter i Bryssel och markerar Sveriges medlemskap. Tysklands ambassad har tillsammans med Portugals ambassad i Sverige sedan januari 2023 följt och stött Sveriges anslutningsprocess i sin roll som kontaktpunkt, ”NATO Contact Point Embassies”

Vid en ceremoni på Tysklands residens med anledning av Sveriges Natoanslutning uttryckte Tysklands ambassadör Christina Beinhoff sin glädje över att det ärofyllda uppdraget som Nato-kontakt i Sverige nu har framgångsrikt kunnat uppfyllas och hon tackade för förtroendet och det goda samarbetet. Ambassadörerna överlämnade också en gåva till Sveriges utrikesminister Tobias Billström som ett minne av samarbete under uppdraget som Contact Point Embassies. Se bilder från mottagningen med högrankade gäster och musik av en sextett ur Arméns musikkår här.

Se Tysklands och Portugals ambassadörers hälsning och grattis till inträdet i videon på YouTube.

Välkommen till Nato, Sverige!

Till början på sidan