Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Tysklands stöd till Ukraina

Ukrainas flagga på utsidan av ambassaden

Ukrainas flagga på utsidan av ambassaden, © Tyska Ambassaden

15.05.2023 - artikel

Sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig har Tyskland stött Ukraina omfattande och på många sätt – politiskt, ekonomiskt, militärt och humanitärt. Efter USA är Tyskland världens största givarland.

Sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes den 24 februari 2022 har Tysklands regering försett Ukraina med stödåtgärder på totalt cirka 22 miljarder euro – i form av humanitärt bistånd, finansiellt stöd eller vapen. Siffran på 22 miljarder euro inkluderar då inte det stöd som Tyskland ger Ukraina genom EU:s stödpaket.

Detta gör att Tyskland är det land som gett störst ekonomiskt stöd till Ukraina efter USA.

"Vi kommer inte att minska vårt stöd", sade förbundskansler Olaf Scholz vid en presskonferens i samband med den ukrainske presidenten Volodymyr Selenskys besök i Berlin den 14 maj 2023. ”Tysklands hållning är tydlig: Vi kommer att stötta Ukraina så länge det krävs".

En översikt över de olika stödåtgärder som den tyska regeringen tillhandahåller finns här. Se beräkningarna från Kiel Institute for the World Economy (IfW), Ukraine Support Tracker, här.

  • Tyskland stödjer Ukraina med omfattande vapenleveranser, däribland stridsvagnar och olika vapensystem, t.ex. pansarskyttefordon och luftvärnsrobotsystem. Senast i maj 2023 kungjorde den tyska regeringen ett nytt militärt stödpaket, värt 2.7 miljarder euro (runt 30 miljarder SEK). Tysklands största militära stödpaket innehåller bl.a. luftvärnssystemet Iris-T samt stridsvagnar av modellen Leopard 1, drönare samt annan militär utrustning. Mer om vapenleveranser till Ukraina finns här. De kommande åren kommer totalt cirka 15 miljarder euro att finnas tillgängliga för militärt stöd till Ukraina. 
  • Inom den Europeiska Unionen och tillsammans med sina internationella partner har Tyskland reagerat på Rysslands attack mot Ukraina med flera kraftfulla sanktionspaket. Sanktionerna syftar särskilt till att allvarligt försvaga den ryska ekonomin och den politiska eliten. En översikt över EU:s sanktioner finns här.
  • Dessutom är Tyskland på väg mot oberoendet av import av energi från Ryssland. Ryska olje- och stenkolsleveranser har upphört, dessutom har Norge och Nederländerna blivit Tysklands huvudsakliga gasleverantörer. Mer information finns här.
  • Redan sedan före den ryska invasionen har Tyskland varit den största givaren av humanitärt stöd vid sidan av USA (cirka 188 miljoner euro under perioden 2014–2021). Dessutom har Tyskland redan tagit emot fler runt 1,1 miljoner  flyktingar från Ukraina. Här finns en översikt över regeringens humanitära hjälp.

Också Tyska Ambassaden i Stockholm står upp för Ukraina.

Till exempel har Ambassadens medarbetare organiserat en insamling och deltagit i initiativet ”Donation Drive” som organiseras av Nordic Ukraine Forum i samarbete med Ukrainian Volunteer Hub i Stockholm. Som ett litet tecken av solidaritet syns också den ukrainska flaggan sedan krigsutbrottet på utsidan av ambassaden.

Ambassadörerna Christina Beinhoff och Joachim Bertele talar regelbundet tillsammans med Ukrainas ambassadör Andrii Plakhotniuk och andra diplomater och politiker vid måndagsrörelsen i Stockholm till stöd för Ukraina som anordnas av f.d. parlamentsledamot Gunnar Hökmark. "The road to peace is very clear. Russia must stop bombing. Russia must retreat. Russia must return to the UN Charter", sade ambassadör Bertele under en av måndagsrörelsens manifestationer. Efter den ryska invasionen i Ukraina sade han:
”Den 24 februari markerar ett djupt brott i ukrainsk och europeisk historia efter andra världskriget. Ukraina har blivit en symbol för önskan om självbestämmande och fred i Europa. Vi böjer oss i respekt, beundran och solidaritet för dem som, liksom deras president Volodymyr Zelenskyi, kämpar heroiskt för sitt land och våra gemensamma värderingar om demokrati och frihet.”


Tyska Ambassaden stödjer Sverige som ”NATO Contact Point Embassy”

Som ”NATO Contact Point Embassies” (CPE) bidrar Tysklands och Portugals ambassader i Sverige sedan den 1 januari 2023 med råd, stöd och information om Nato i Sverige. Läs mer om uppgifterna för en CPE här

Rysslands angrepp mot Ukraina är ett epokskifte. Inför Förbundsagen förklarade Tysklands Förbundskansler Olaf Scholz den 27 februari 2022:

Vi måste stödja Ukraina i denna fruktansvärda situation. Vi har också gjort detta i stor skala under de senaste veckorna, månaderna och åren. Men efter attacken mot Ukraina befinner vi oss i en ny era. I Kiev, Charkiv, Odessa och Mariupol försvarar människor inte bara sitt hemland. De kämpar för frihet och demokrati, för värderingar som är också våra. Som demokrater och EU-medborgare står vi vid Ukrainas sida, på rätt sida av historien.

Läs Förbundskanslerns uttalande i sin helhet här.

Till början på sidan