Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Korruptionsbekämpning

Das Foto zeigt eine Hand, die jemandem Geld aus der Anzugtasche nimmt.

Korruptionsprävention, © colourbox

artikel

Riktlinjen för korruptionsbekämpning inom den statliga förvaltningen från den 30 juli 2004 (RL) lägger fast den rättsliga ramen för korruptionsbekämpningens uppgifter på utrikesdepartementet (Auswärtiges Amt) och beskickningarna. RL syftar till att med få regleringar på ett förståeligt vis skapa ett rättesnöre för en integrerad, rättvis och transparent verksamhet.

Etiska principer och ställningstagandet mot korruption ska vara fast förankrade i medvetandet hos de anställda på utrikesdepartementet i Berlin och hos diplomaterna och de lokalanställda på beskickningarna runt om världen. För korruptionsbekämpningen är temats medvetandegörande, skyddet mot korruptionsrisker och värnandet om en integrerad hög etisk-rättslig standard i verksamheten av avgörande betydelse.

Belöningar, personliga gåvor eller andra fördelar
Här fastslås principen: Förbjudet att ta emot!

Utan medgivande av myndigheten får de anställda på utrikesdepartementet i Berlin och diplomaterna och de lokalanställda på beskickningarna inte ta emot belöningar, gåvor eller andra fördelar som rör deras anställning. Alla vidare regleringar finns i inrikesdepartementets cirkulär avseende förbud mot att ta emot belöningar eller gåvor i den statliga förvaltningen daterad 08.11.2004 och relevanta rundskrivelser från utrikesdepartementet. För vidare hänvisningar och svar på vanligt förekommande frågor hänvisas till katalogen med frågor och svar som tagits fram under inrikesdepartementets ledning.

Frågor om temat korruptionsbekämpning på utrikesdepartementet kan även ställas till ombudet för korruptionsbekämpning på utrikesdepartementet:  Beauftragter für Korruptionsprävention

Till början på sidan