Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Ambassaden - En kort historik

Die Kanzlei

Die Kanzlei, © Deutsche Botschaft Stockholm

artikel

1951 Förbundsrepubliken Tysklands beskickning på Hovslagargatan öppnas åter, först som generalkonsulat och några månader senare som beskickning.

1956 Beskickningen omvandlas till ambassad.

1960 Den 1 oktober invigs den nya ambassadbyggnaden på Skarpögatan.

1975 Den 24 april ockuperas ambassadbyggnaden av 6 beväpnade terrorister från Röda Armé-Fraktionen och flera av ambassadens anställda tas som gisslan. Två medarbetare vid ambassaden dödas vid attentatet.

2007 Renoveringen av ambassadbyggnaden på Skarpögatan påbörjas och ambassaden flyttar temporärt till Artillerigatan. Renoveringen avslutades 2010.

2009 Ambassadörens residens på ambassadområdet på Skarpögatan 9 rivs.

2010 I början av september flyttar ambassaden tillbaka till den nyrenoverande ambassadbyggnaden.

2017 Byggandet av ett nytt residens på ambassadens område börjar.

2018 Under hösten färdigställs det nya residenset och invigs under festliga former.

Till början på sidan