Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Minnesdagen "Volkstrauertag" (Remembrance Day)

Deutsche Gedenkstätte auf dem Friedhof Kviberg, Göteborg

Deutsche Gedenkstätte auf dem Friedhof Kviberg, Göteborg, © Anders Västlund/Göteborgs domkyrkopastorat

15.11.2021 - artikel

På minnesdagen „Volkstrauertag“ (Remembrance Day) hedrade  Tyskland och Storbritannien tillsammans de stupade i båda världskrigen. Efter en gudstjänst i tyska Christinae kyrkan i Göteborg deltog ambassadör Dr. Joachim Bertele i en minnesceremoni och kransnedläggning på Kvibergs kyrkogård. Där ligger totalt 377 tyska soldater från världskrigen begravda. Ambassadör Bertele och försvarsattaché Markus Brüggemeier, representanter för Göteborgs stad, svenska försvarsmakten, tyska och brittiska samfunden samt flera honorärkonsuler lade ner kransar vid de tyska och brittiska gravarna. Minnesdagen avrundades med en mottagning anordnad av Göteborgs borgmästare Anneli Rhedin på Börsen och i Tyska kyrkan.


Kransnedläggning på Kvibergs kyrkogård
Tysklands ambassadör och försvarsattaché lägger ner kransar vid tyska och brittiska soldatgravar på Kvibergs kyrkogård© Anders Västlund/Göteborgs domkyrkopastorat


Minnesceremoni vid tyska och brittiska soldatgravar
Minnesceremoni vid tyska och brittiska soldatgravar© Anders Västlund/Göteborgs domkyrkopastorat

Till början på sidan