Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Au pair i Tyskland

Kinder

Kinder, © colorbox

13.04.2018 - artikel

Vill du arbeta som au pair i Tyskland? Här har vi samlat relevant information och länkar.

Tyska arbetsförmedlingen, Bundesagentur für Arbeit, publicerar material om förutsättningarna för en au pair-vistelse, hur man ansöker om en au pair-plats, samt förmedlingsförfarandet och rättsliga frågor. Information och faktablad (Merkblätter) hittas här:

Länk till Bundesagentur für Arbeit: Au-Pair

Med stöd av ministeriet för familj, pensionärer, kvinnor och ungdomar, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, har en kvalitetsmärkning för au pair ”Gütezeichen Au Pair” tagits fram tillsammans med tongivande föreningar och au pair-förmedlingar, vilket medfört en märkbar kvalitetssäkring och signaliserar ökad säkerhet vid förmedling till interesserade.

Även föreningen för internationellt arbete för unga har på sin hemsida information om möjligheten att utföra au pair-arbete i Tyskland:

Länk till Verein für internationale Jugendarbeit

Den privata svenska hemsidan Aupairguiden erbjuder också information om au pair-vistelse utomlands samt landsspecifik information för intresserade:

Länk till Aupairguiden

Till början på sidan