Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Övriga ärenden

Bild-Stempel

Bild-Stempel, © Photothek.de

12.03.2018 - artikel

Här finns information på svenska om de viktigaste konsulära ämnesområdena. Utförlig information samt faktablad och formulär för tyska medborgare hittas på den tyskspråkiga versionen av hemsidan.