Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Levnadsintyg / pensionsärenden

Foto eines älteren Ehepaares beim Spaziergang

Senior couple in smart casual taking a walk, © colourbox.com

19.05.2022 - artikel

Information om levnadsintyg (Lebensbescheinigung) för personer som får sin pension från Tyskland samt samt information om pensioner och skatt.

Levnadsintyg

Sedan 2016 behöver personer i Sverige som får sin pension från tyska pensionsmyndigheten, Deutsche Rentenversicherung, i regelfall inte fylla i och skicka något levnadsintyg till Tyskland. Tyska pensionsmyndigheten hämtar numer dessa uppgifter direkt från de svenska myndigheterna. Detta gäller också de flesta utbetalare av kompensationsbetalningar (s.k. Wiedergutmachung).

Ett levnadsintyg behöver därför endast skickas in om man aktivt uppmanas till detta. Levnadsintyget kan bekräftas av en svensk myndighet, exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan, Polisen eller Pensionsmyndigheten, alternativt av en Notarius Publicus, som hittas via den lokala länsstyrelsen. Bekräftelser som är utfärdade av banker, sjukhus eller på församlingsexpeditionen godkänds också i Tyskland.

För att få levnadsintyget bekräftat måste man kunna legitimera sig med giltigt pass eller nationellt ID-kort från polisen. Vänligen observera att det vanligtvis inte räcker med körkort eller ID-kort från banken.

Även levnadsintyg från myndigheter som betalar ut kompensationsersättningar för nationalsocialismens förföljelser kan bekräftas via svenska myndigheter, Notarius Publicus eller kyrkoförsamlingar och sedan skickas direkt till Tyskland. En ytterligare ”legalisering” av dokumentet från ambassadens sida är inte nödvändig.

Skattefrågor

Sedan den 1 januari 2005 beskattas tyska pensioner enligt lag. Mer information finns i det tyskspråkiga faktabladet nedan. Vänligen beakta att tyska ambassaden inte kan svara på frågor om beskattning. För detta måste man vända sig direkt till ansvarigt skattekontor, Finanzamt.

Merkblatt - Besteuerung deutscher Renten

För frågor om pensioner från Tyskland, vänligen vänd er direkt till Deutsche Rentenversicherung. Kontaktuppgifter hittas i pensionsbeskedet, Rentenbescheid, eller på följande hemsida:

Länk - Kontakt Deutsche Rentenversicherung (engelska)

Till början på sidan