Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Kompensationsersättning

Alter Mann mit Gehstock in den Händen

Alter Mann mit Gehstock in den Händen, © picture alliance

02.05.2024 - artikel

Information om kompensationsersättning för natinalsocialismens offer och pension efter arbete i ett ghetto.

Wiedergutmachung

En broschyr på engelska finns också att ladda ned på tyska finansdepartementets hemsida:

Länk till broschyren

​​​​​​​Riktlinje från den tyska federala regeringen angående övergångsförmåner till efterlevande makar till nazistoffer som fick fortlöpande förmåner enligt federala ersättningslagen (BEG) fram till sin död

Ovanstående riktlinje trädde i kraft den 27 april 2021.

Efterlevande makar till överlevande från nationalsocialistisk förföljelse som dog efter den 1 januari 2020 och som fick pågående förmåner enligt federala ersättningslagen (BEG) fram till deras död kan enligt riktlinjen, efter makens död, ansöka om ekonomiska förmåner under en övergångsperiod på nio månader, vars belopp huvudsakligen baseras på minimipensionen enligt BEG.

Ansvarig för att implementera av denna riktlinje är ”Arbetsgruppen för erkännandetjänster” i den federala myndigheten för centrala tjänster och olösta förmögenhetsfrågor (BADV).

Vidare information på engelska finner Du här:

BADV Information

BADV Formulär

Ersättning efter arbete i ett ghetto

Information (på tyska) om att få pension/ersättning efter att ha arbetat i ett ghetto finns på tyska pensionsmyndighetens hemsida:

Länk till tyska pensionsmyndigheten

Kompensation till barn som överlevde nationalsocialismens förföljelser

Conference on Jewish Material Claims against Germany (JCC) och förbundsrepubliken Tyskland har kommit överens om kompensation till barn som överlevde nationalsocialismens förföljelser under minst 6 månader i läger, getton, som gömda eller under falsk identitet, och är födda 1 januari 1928 eller senare (“Child Survivors“). Berättigade personer kan ansöka om en engångsutbetalning motsvarande 2 500 Euro för psykologiska och medicinska men förorsakade under barndomen. Ansökan ställs till JCC, mer information finns under länken nedan.

Claims Conference hemsida

Till början på sidan