Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Bevittning / vidimering

Foto eines Stempels

Beglaubigung, © colourbox

08.03.2018 - artikel

Här hittas information om var och hur man kan få sin underskrift och kopior av original bevittnade.

Observera ambassadens minskade serviceutbud under corona

Underskriftsbevittningar måste för närvarande begränsas till frågor som det inte finns något alternativ för i Sverige. Detta inkluderar underskriftsbevittningar i samband med namnförklaringar och registrering av födelse/äktenskap, samt ansökningar om tyskt arvsintyg eller europeiskt arvsintyg och erkännande av faderskap, om mor och barn bor i Tyskland.

Enkel underskriftsbevittning utförs av svenska notarier, så kallade Notarius Publicus. En lista över notarier i respektive region finns på Länsstyrelsens webbplats, se nedan. Notarien bör säkerställa att handlingarna erkänns av de tyska myndigheterna.


Bevittning av underskrift

Information om var och hur man kan få sin underskrift bevittnad i Sverige samt i vilka sammanhang detta behövs finns i vårt faktablad. Vänligen läs faktabladet noggrant innan tidsbokning.

Faktablad - Att bevittna underskrifter

Detta faktablad är också tillgängligt på tyska:

Merkblatt - Beglaubigung von Unterschriften

Bevittning av kopior

Ambassaden erbjuder inga tider för bevittning av fotokopior tills vidare.

I Sverige kan man också få en kopia bevittnad av en notarius publicus. En notarius publicus hittar man via sin länsstyrelse. Vänligen klargöra dock i förväg med den tyska myndigheten i vilken dokumentet ska användas om detta kommer att accepteras där och om det krävs en apostille som en bekräftelse på äktheten från de svenska myndigheterna. Kopior för ändamål i Sverige behöver vanligtvis inte vara officiellt bevittnade, ofta räcker det med en s.k. vidimering, vilket är en bekräftelse av två vittnen med uppgift om vittnenas namn och kontakt-uppgifter. Vänligen fråga vid den myndighet som vill ha kopian vad som gäller i det aktuella fallet.
Information


Till början på sidan