Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Bevittning / vidimering

Foto eines Stempels

Beglaubigung, © colourbox

22.10.2021 - artikel

Här hittas information om var och hur man kan få sin underskrift och kopior av original bevittnade.


Bevittning av underskrift

Bevittning av namnunderskrifter (t.ex. på s.k. „Genehmigungserklärungen“, ung. „godkännande-förklaring“, arvsavstående, fullmakter) utförs i Sverige vanligtvis av en notarius publicus. En notarius publicus i regionen där man bor hittar man via Länsstyrelsens hemsida. Vänligen försäkra dig om att notarius publicus förser handlingen med en s.k. apostille som krävs för att handlingen ska kunna erkännas av de tyska myndigheterna (fastighetsdomstolar, fastighetsregister osv.).

På ambassanden prioriteras av kapacitetsskäl sådana bevittningar av underskrifter som nödvändigtvis måste göras inför en tysk diplomatisk eller konsulär beskickning, t.ex. underskrifter i samband med deklaration av namnval och registrering av födelse eller vigsel.

För bevittningar av ansökningar om arvsintyg, ansökningar om europeiska arvsintyg och erkännande av faderskap om modern och barnet bor i Tyskland, vänligen kontakta oss via e-post.

Faktablad - Att bevittna underskrifter

Detta faktablad finns också på tyska:

Merkblatt - Beglaubigung von Unterschriften

Bevittning av kopior

I Sverige kan man också få kopior för ändamål i Tyskland bevittnas av en notarius publicus. En notarius publicus hittar man via Länsstyrelsen i regionen där man bor.  Vänligen försäkra dig dock i förväg att den tyska myndigheten, där handlingen ska användas, kommer att godta handlingen och om det dessutom krävs en s.k. apostille som intyg på äktheten från de svenska myndigheterna.

Kopior som ska lämnas in till svenska myndigheter behöver vanligtvis inte vara officiellt bevittnade. I många fall räcker det med en s.k. vidimering, vilket är en bekräftelse av två vittnen, med uppgift om deras namn och kontaktuppgifter. Vänligen kontakta den svenska myndigheten där du ska lämna in kopian vad som gäller i det aktuella fallet.

 Av kapacitetsskäl erbjuder ambassaden för närvarande inga tider för bevittning av fotokopior.Till början på sidan