Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Familjerätt och namnlagar

Auf dem Foto sind Vater, Tochter, Sohn und Mutter vor einem Sofa auf dem Boden sitzend, abgebildet.

vierköpfige Familie, © Colourbox

08.03.2018 - artikel

Frågor om namnändringar och familjerelaterade frågor besvaras på den tyskspråkiga versionen av hemsidan, en direktlänk dit hittas här.

Frågor om familje- och namnrätt är ofta relevanta i samband med passansökningar. Vänligen observera att tyska namnlagar gäller för tyska medborgare. En namnändring gjord i Sverige (via Skatteverket eller tidigare Patent- och Registreringsverket) påverkar inte namnföringen enligt tysk lag och tysk lag ligger till grund för utställande av tyska legitimationshandlingar, så som Reisepass och Personalausweis.

Utförlig information finns på den tyskspråkiga versionen av vår hemsida:

www.stockholm.diplo.de/familie

Till början på sidan