Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Styrkande av äkthet (Apostille)

Hand drückt Stempel in Stempelkissen - Nahaufnahme

Hand drückt Stempel in Stempelkissen - Nahaufnahme, © Colourbox

13.06.2022 - Artikel

Huruvida en utländsk handling kräver legalisering eller en apostille för användning hos tyska myndigheter/domstolar beror på handlingens ursprungsland.

Svenska handlingar är undantagna från legalisering, men kräver i några fall apostille.

 

När behöver jag inte en apostille?

Alla offentliga handlingar och deras bestyrkta kopior som faller under EU:s apostilleförordning (förordning (EU) 2016/1191 från den 6 juli 2016) är undantagna från legaliserings- och apostillekravet.

Vilka handlingar ingår?

Huruvida handlingar är undantagna från apostillekravet eller inte beror på deras innehåll. Observera att inte alla dokument omfattas av EU-förordningen.
Följande svenska dokument är undantagna från apostillen:
- Handlingar från folkbokföringen såsom födelse-, döds- och vigselbevis, intyg om civilstånd, partnerskapsintyg, intyg om upprättande av ett civilt partnerskap,
- enkla och utökade personbevis med folkbokföringsuppgifter
- utdrag ur belastningsregistret
Du kan hitta mer information här (https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-551-de.do).

Vem utfärdar en apostille?

En apostille utfärdas av myndigheten i det land som handlingen kommer från.

I Sverige kontaktar du en notarius publicus för detta, som du hittar via din respektive Länsstyrelse. Välj ditt "Län" under följande länk (t.ex. Stockholm), så hittar du information om notarier (Notarius Publicus) i distriktet på den svenskspråkiga versionen av hemsidan under fliken "Människa & samhälle":

www.lansstyrelsen.se

Behöver jag en översättning?

För vissa svenska folkbokföringshandlingar finns möjlighet att bifoga flerspråkiga blanketter som översättningshjälp, vilket vanligtvis gör att en översättning inte behövs. Du hittar mer information här (Tvåspråkiga EU-blanketter). Den mottagande myndigheten fattar det slutgiltiga beslutet om även en översättning av en auktoriserad översättare ska lämnas in.

Du kan hitta mer information om internationell dokumenttrafik på det tyska utrikesdepartemntets hemsida på:

Länk - legalisering av dokument  (på tyska)

nach oben