Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Arvsärenden

Weiße-Lilie

Weiße-Lilie, © Prisma

Artikel

Här hittar du information om tysk arvsrätt i allmänhet, om när och varför man bör avstå ett arv och i vilka fall man behöver ansöka om ett tyskt arvsintyg (Erbschein).

Arvsrätt

Arvsrätten i Tyskland och Sverige skiljer sig åt, både vad gäller förfarandet och vem som ärver enligt lag. Vilken lagstiftning som tillämpas beror också på när den avlidne gick bort. Sedan den 17 augusti 2015 gäller i både Tyskland och Sverige EU:s arvsförordning. Mer information om detta finns i vårt faktablad om tysk och svensk arvsrätt nedan.

Faktablad - Tysk och svensk arvsrätt

Om tysk rätt ska tillämpas är det viktigt att veta att även skulder ärvs enligt tysk lag. Detta gäller oavsett var arvingarna bor eller vilket medborgarskap de har. Man kan i dessa fall skriftligen avsäga sig arvet gentemot den ansvariga domstolen. Information om hur man går till väga finns i följande faktablad.

Faktablad - Arvsavstående

Dessa faktablad finns även på tyska på den tyskspråkiga versionen av vår hemsida:

www.stockholm.diplo.de/erbrecht

Formulär (tvåspråkiga tyska/svenska)

Vänligen läs det relevanta faktabladet ovan noggrant innan du fyller i formuläret.

Formulär - Mall för arvsavstående

Formulär - Förberedande av ansökan om arvsintyg

För att få din underskrift bevittnad på formuläret för arvsavstående kan du boka en tid på ambassaden i kategorin Attestation of Signature /  Unterschriftsbeglaubigung.

Vänligen observera att formuläret för förberedande av en arvsintygsansökan endast ska användas om den avlidne gick bort innan den 17 augusti 2015 eller hade sin sista fasta bosättning i Tyskland, se faktabladet om arvsrätt för mer information. Skicka detta fullständigt ifyllt tillsammans med alla dokument (se sida 1 i formuläret) till Tyska ambassaden, Skarpögatan 9, 115 27 Stockholm så tar vi kontakt med dig via mail inom några veckor.

nach oben