Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Medborgarskap

doppelte-Staatsangehörigkeit

doppelte-Staatsangehörigkeit, © Botschaft Stockholm

08.03.2018 - Artikel

Information om vad som händer om man som tysk medborgare ansöker om det svenska medborgarskapet och relevanta länkar hittas här.

Svenskt medborgarskap

Sedan den 28 augusti 2007 förlorar tyska medborgare som antar det svenska medborgarskapet inte längre sitt tyska medborgarskap. Detta innebär att man har dubbelt medborgarskap och fortfarande underligger tysk passplikt för resor till Tyskland. Mer information om detta finns på tyska Utrikesdepartementets hemsida:

Länk - Passplikt (på tyska)

För frågor om svenskt medborgarskap vänder man sig till Migrationsverket:

Länk - Bli svensk medborgare

Tyskt medborgarskap

Tyska ambassaden är inte en ansvarig tysk medborgarskapsmyndighet och kan inte självständigt besluta i medborgarskapsfrågor. Ansvarig myndighet för medborgarskapsfrågor för personer bosatta utanför Tysklands gränser är Bundesverwaltungsamt i Köln. Information om ansökan om tyskt medborgarskap, fastställande av tyskt medborgarskap samt avsägande av tyskt medborgarskap finns på deras hemsida:

Länk - Bundesverwaltungsamt Staatsangehörigkeit

Vänligen observera att ansökningar via Bundesverwaltungsamt endast handläggs på tyska. För ytterligare frågor om medborgarskap, vänligen se den tyskspråkiga versionen av vår hemsida:

www.stockholm.diplo.de/sta-ang

nach oben