Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Tyska Enhetens Dag 2022

Ambassadör Christina Beinhoff

Ambassadör Christina Beinhoff, © Tyska Ambassaden

03.10.2022 - artikel

Efter två år av digitala nationaldagsfiranden var det härligt att i år kunna fira Tysklands återförening tillsammans med våra tyska landsmän och svenska vänner och partner med en stor mottagning i ambassadörens residens i Stockholm.

Det bjöds på trevliga samtal, nationalsång framförd av Tyska Kyrkans blåsorkester och tysk-svensk mat och dryck. Men den historiska dagen är också ett tillfälle för reflektion. ”Fred, frihet och demokrati är värderingar som Europa står för. Dessa värderingar är dock ingen självklarhet utan kräver vårt engagemang, varje dag”, påminde Ambassadör Christina Beinhoff i sitt tal.

Också hedersgästen Khashayar Farmanbar, Sveriges energi- och digitaliseringsminister, betonade att Tyska Enhetens Dag är en ”påminnelse om frihetens vikt” och sade att Sverige och Tyskland som är likasinnade länder och nära partner i ett starkt Europa, måste hålla ihop i dessa utmanande tider.

Ett stort tack till alla som firade Tyska Enhetens Dag med oss.

Se också Ambassadörens hälsning med anledning av Tyska Enhetens Dag här.

„Tyska enhetens dag är ett tillfälle att blicka både framåt och bakåt och att göra en inventering. I år måste vi tyvärr konstatera att den europeiska och internationella säkerhets- och fredsordning, som den tyska återföreningen baserades på, har förändrats genom Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Otaliga människor fruktar för sin frihet, precis som människor i Öst- och Centraleuropa och i Östtyskland fruktade för sin frihet fram till för trettio år sedan. Denna dag påminner oss om att den tyska återföreningen också innebär ett ansvar för oss tyskar“, säger Ambassadör Christina Beinhoff i sin hälsning.

Se också vår film nationaldagen till ära, som finns på YouTube. Där ser du en hälsning från Tysklands utrikesminister, Annalena Baerbock, emotionella bilder från det delade och återförenade Tyskland samt impressioner av kultur, landskap och städer. Vi avslutar med Tysklands nationalsång. Se filmen här.


Till början på sidan