Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Standing NATO Maritime Group 1 på hamnbesök i Stockholm

SNMG1 på hamnbesök i Stockholm

SNMG1 på hamnbesök i Stockholm, © Tyska Ambassaden

artikel

Fem fartyg ur Natos stående flottstyrka Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) var mellan 24 och 27 juni på hamnbesök i Stockholm och är nu på väg igen, ut till havs i Östersjön.

Styrkan består av en tysk, en fransk, en nederländsk och en polsk fregatt samt ett franskt försörjningsfartyg och står under befäl av den tyske flottiljamiralen Thorsten Marx på flaggskeppet “Mecklenburg-Vorpommern”. Den internationella maritima insatsstyrkan genomför övningar och manövrar i Nord- och Östersjön och bidrar Nato som ”första försvarslinjen” med avskräckning och försvar.

Under tiden som skeppen låg i Frihamnen hälsade Ambassadör Bertele och Försvarsattaché Uwe Clemens på Flottiljamiral Marx och besättningen ombord fregatten ”Mecklenburg-Vorpommern”. Som Nato Contact Point Embassy i Sverige erbjuder Tyska Ambassaden och Portugals ambassad stöd med kontakten till Nato. Höjdpunkten av tiden i Stockholm blev en fin ceremoni på Kungliga slottet. Flottiljamiral Marx inspekterade det kungliga gardet på Slottsgården och överräckte SNMG1:s vapensköld till Chefen för kommandantstaben, Överstelöjtnant Richard Beck-Friis. Olle Burell, kommunfullmäktiges ordförande i Stockholm, hälsade gästerna välkommna till Stockholm.

Besöket i Sverige visade på att Nato uppskattade dess nära relation med Sverige, sade amiral Marx under en mottagning för högt rankade militärer ombord den polska fregatten ”General Tadeusz Kościuszko” kvällen före avresa. Den svenske försvarsministern Pål Jonson svarade med att tacka för stödet och uttrycka sin förhoppning om att Sverige snabbt skulle bli en fullvärdig medlem i Nato.

Till början på sidan