Välkommen till Tyska utrikesdepartementets webbsida

Passärenden

Auf dem Foto sind vier deutsche Reisepässe zu sehen. Einer ist aufgeschlagen.d

Deutscher Reisepass, © picture alliance / Arco Images

24.05.2024 - artikel

Här hittar du information om att ansöka om tyskt pass i Sverige.

På grund av den stora efterfrågan tar ansökningsprocessen för en ny ID-handling för närvarande i genomsnitt cirka fyra till fem månader. Boka därför tid minst sex månader innan din gamla ID-handling går ut.

Ansökningsprocessen består av två steg.

1. Skicka in dina ansökningshandlingar per post senast till det av Dig i tidsbokningssystemet bokade datumet.

Du får en bokningsbekräftelse som du måste skriva ut, fylla i och skickas med dina dokument. Din ansökan kan inte behandlas utan bifogad utskrift av bekräftelsemailet.

Ansökningar behandlas efter bokningsdatum. Om din ansökan inte har kommit in till ambassaden inom angiven tid kan den inte behandlas. Du måste då boka en ny tid.

Bearbetningen kan ta flera dagar. Vi ber dig därför att avstå från förfrågningar om bearbetnningsstatus. Information om de handlingar som krävs för ansökan finns här:

Faktablad - Att ansöka om pass

Merkblatt - Personalausweisantrag per Post (på tyska)

Faktablad - Att ansöka om pass för barn

Du kommer åt tidbokningssystemet här

2. Efter att ha bearbetat din ansökan kommer vi att be dig boka en tid via en inbjudningslänk för att lämna fingeravtrycken och betala avgifterna.

Du måste infinna dig personligen på ambassaden detta datum. Observera att ur smittskyddetsintresse kommer endast symtomfria personer att släppas in. Se till att följa de svenska myndigheternas rekommendationer före din ankomst.

Ambassaden ser då till att det endast finns ett fåtal besökare i väntrummet på passexpeditionen på det bokade datumet.

Din vistelse på ambassaden kommer därmed att minska till totalt cirka 10 minuter.
Handläggningstiderna från att man lämnat  sina fingeravtryck är följande:

° biometriskt pass: 4 till 5 veckor
° Expresspass: 2 till 3 veckor
° Provisoriskt pass (endast i undantagsfall): några dagar (observera dock att ett provisoriskt pass i allmänhet inte godkäns hos myndigheter i Sverige)
° Personalausweis (tyskt nationellt ID-kort): 4 till 5 veckor (observera dock att ett ID-kort allmänhet inte godkäns hos myndigheter i Sverige)

° Avgifter kan endast betalas med kreditkort (Visa eller MasterCard) eller kontant i svenska kronor. Kreditkortsinnehavaren måste vara närvarande.

Ytterligare information

Kontakta oss först via e-post (info@stockholm.diplo.de) om du vill ansöka om en identitetshandling för ett barn för första gången.
För en bättre bedömning av rättsläget ber vi dig att fylla i följande formulär:

Formular - Erstpass für Kinder (på tyska)

Om ditt namn har ändrats sedan du senast skickade in din ansökan, vänligen notera informationen på följande hemsida https://stockholm.diplo.de/se-de/service/04-Familienangelegenheiten. (på tyska)

För att boka tid för att ansöka om pass via Honorärkonsuln i Göteborg, vänligen kontakta följande telefonnummer: 0721-55 58 45.

Merkblatt - Passantrag über Honorarkonsul in Göteborg (på tyska)

Om du byter bostadsort, vänligen notera följande informationsblad:

Merkblatt - Wohnortänderung im Pass (på tyska)

Ansökningsformulär i enlighet med artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Använd följande ansökningsformulär för att ansöka om pass, identitetskort eller för att byta bostadsort.

Formulär - Passansökan vuxna

Formulär - Passansökan barn 

Formulär - byte av bostadsort (på tyska)

Guide för att få till rätt passfoton (på tyska)

Ytterligare information om Personalausweis (det tyska nationella ID-kortet): Personalausweisportal

Till början på sidan